Nyheter

Sök bland våra nyheter

Vårfagning på Bräcke-Ängar

I veckan har det fagats på Bräcke-Ängar i Dalsland. Fagning innebär att kvistar, fjolårslöv och gammalt gräs krattas ihop och bränns. Fagningen gör att gräs och örter lättare och snabbare kommer igång på våren då de inte kvävs av gammal förna och ger ett bättre bete. De underlättar även slåtterarbetet under försommaren.

Frihuggning av jätteek i Brobacka naturreservat

I veckan friställdes en av de stora ekarna i Brobacka naturreservat från hassel som börjat växa upp kring eken. Gamla fristående ekar är idag en bristvara i landskapet och många insekter lavar och svampar är knutna till ekens solbelysta stam. Brobacka naturreservat bjuder både på ett vackert kulturlandskap med slåtteräng och storvuxna ekar, och spännande geologisk historia. Här hittar du både jättegrytor och skalgrusbank.

 

Röjsågskurs

Personalen på Västkuststiftelsen vidareutbildas i konsten att hantera röjsågar med mera på ett säkert sätt.