Nyheter

Sök bland våra nyheter

Ny parkering i Göta och Nordre älvs dalgångar

Det finns nu en ny grusad parkering i naturreservatet Göta och Nordre älvs dalgångar, mellan Ytterby centrum och Kastellgården. Dessutom har stigen förbättrats genom grusning av ett blött parti.

Vasslåtter för alla

I december månad har det slagits vass som en del i restaurerings-arbetet av strandängarna i Äskekärr. En zon med vass sparas närmast älven, så att det skapas ett grunt vattenområde mellan betesmarken och vassen. Detta område är värdefullt födosöksområde för vadar- och sjöfåglar. Vassen slås med en Truxor maskin. En del områden av vass har sparats för fågelarter som utnyttjar vassen som livsmiljö.