Nyheter

Sök bland våra nyheter

Guidade vandringar 2016

Nu finns de för nedladdning i pdf-format och kommer att finns i tryck inom kort.

Vandringsbroschyren 2016

 

Förberedelser inför vårbränning är igång

I början av februari startade förberedelserna inför ljungbränning i naturreservatet Sandsjöbacka. Brandgator röjs fram så att bränningen blir avgränsad och går säker till. Bränning i kombination med bete och eventuell röjning hindrar ljungheden från att växa igen. En ljunghed är dessutom som mest artrik de fem första åren efter bränning; därefter tar ljungen över.