Nyheter

Sök bland våra nyheter

Grävningar på Vrångö

På Nötholmen på Vrångö har grävningar för martorn utförts. Främst vresros har grävts bort för att skapa ytor där martornen kan växa och sprida sig. Martorn (Eryngium maritimum) är en flerårig ört som växer längst med kusten. Växten är rödlistad och har ett eget åtgärdsprogram (En nationell strategi över bevarandearbetet fastställd av Naturvårdsverket). I september i år har även fröplantor planterats ut på ön. Arbetet har koordinerats och genomförs av Länsstyrelsen. Utplanteringen av martorn sker i samarbete med Botaniska trädgården i Göteborg.

Borttagning av gran

Gransanering vid Forsbo naturreservat. Till hjälp används den nya skogskärran tillsammans med den banddrivna fyrhjulingen. Detta för att komma åt på besvärliga områden och minimera körskador .

Ändringar i stigsystem

I naturreservatet Gässlösa har vissa partier av stigarna bytt färg. Detta för att göra en tydligare röd och blå slinga i reservatet. Dessutom har bänkarna på utsikten bytts ut.