Nyheter

Sök bland våra nyheter

Hejdå lupiner!

I Stora viken, som tillhör Göta älvs strandängar, har man under sommaren arbetat med att gräva bort lupiner. Detta för att hindra dem att breda ut sig på strandängarna. Lupiner är nämligen en trädgårdsväxt som lätt tar över stora ytor.

Nu slås det ett slag eller två för ängarna

Snart är slåttertiderna över, men än så är finns det några ängar kvar att slå. Bland annat är det full rulle i kulturreservatet Mårtagården. Det som tar mest tid är inte att slå av gräset, utan bärgningen av allt hö.

Plats för fler i Svartedalen

Två nya parkeringar har anlagts vid Översjön och Timmervatten. Totalt är det för fem bilar.

Kälkerön

På Kälkerön har man utfört betesputs och en hel del röjningsarbeten. Även ”Viktors hus” har pysslats om och försetts med nya tapeter bland annat.