Nyheter

Sök bland våra nyheter

En säkrare vandring

På Bohusledens sträckning genom Strömmarnas naturreservat har säkerhetshöjande åtgärder gjorts. Leden går genom kuperad terräng med stora höjdskillnader och branta stup. Bland annat har en trappa byggts och nätningen på spänger har förbättrats.

Utsikt över Göta älv

I månadsskiftet oktober/november har det satts upp två nya bord på toppen av berget vid Marieberg, och ett bord nere vid parkeringen. Stigen från parkeringen upp till toppen är röjd och markerad. Passa på att ta med fika och njut av utsikten.

En strandzon som gynnar fågellivet

Med Truxorn, en vassklipparmaskin, har det skapats en fin strandzon igen. Detta är en bild från reservatet Dättern II Dätterstorp för en månad sedan.

Några steg närmare

En ny trappa har byggts på gästbryggan vid Bura på Ramsön. Nu är det lätt att ta sig upp på bryggan på ett säkert sätt.

För en tillgängligare natur

Arbetet med att byta ut spång vid Yttre Bodane naturreservat, i Åmåls kommun, fortskrider