Nyheter

Sök bland våra nyheter

Västkuststiftelsen informerar

I november var vår tillsynsman Kjell ute runt sjön Fegen med naturguiderna från Naturbruksskolan i Svenljunga. Han gav dem en inblick om vad allemansrätten innebär och vikten av att ta hänsyn till natur och folk som bor i området, då man genom ett företag inom besöksnäringen tar emot turister.

Plats för besök

En parkering med plats för 3-5 bilar har anlagts i naturreservatet Smälteryd, Marks kommun.

Förberedelse för nytt

Det ruttna vindskyddet i Slereboån är rivet. Ett nytt kommer att anläggas i början av 2018.

En rishög som hjälper

I Brobacka har en del hasselbuskar föryngrats. Riset och grenarna från beskärningen har lagts i en hög för att skapa en så kallad ”biodepå”. Rishögen är en bra bo- och/eller födoplats för flera sorters djur, svampar, lavar och mossor.

På rätt kurs

Vår nya typ av vägvisningsskyltar har nu även satts upp i Slereboåns dalgång och i naturreservatet Bersjön.