Nyheter

Sök bland våra nyheter

Guidade vandringar 2018

Nu är de guidade vandringarna 2019 utlagda och foldern beräknas vara tryckt och klar i slutet av mars.

Plats för fler

Det har tillkommit en eldstad med sittplatser nära vindskyddet i One mosse, Sandsjöbacka naturreservat.

För ett öppnare landskap

Nu pågår ett restaureringsprojekt på nordvästra Härmanö. Det är finansierat inom landsbygdsprogrammet.

Stark vind

Ibland fäller vinden träd över stigarna. I början av året röjdes stigen till Salsjön i Risvedens naturreservat och vindfällen togs även bort på stigarna i Rapenskårs lövskogar.