Nyheter

Sök bland våra nyheter

En ö i Vallda

Arbetet med röjning och uppeldning av sly på Stora Keholmen, i Vallda, har avslutats. Denna säsong kan korna beta ön mycket bättre. Dessutom har sandödlorna fått fler platser att ligga på och stega sig i solen.

Bort med det gamla

Mars är kall och markerna rejält frusna. Då går det bra att forsla bort gammalt spångmaterial i Yttre Bodane.

Ute på hal is vid Ramsön

När isen låg tjock i början av mars passade vi på att byta ut den 11 år gamla fyrhjulingen på Ramsön ut mot en nyare. Fyrhjulingen används till att köra strandskräp, transport av material till byggnader men även vid skogs-avverkning. På bilden är det fågelholkar som körs ut.

Ett hack eller två

Det pågår uthuggning av gran och ringbarknig av lövträd i flera reservat i Dalsland. Detta görs för att skapa livsmiljöer för bland annat vitryggig hackspett. Fotot är taget i Orsbergets naturreservat.