Nyheter

Sök bland våra nyheter

Virke från reservat

Det har sågats upp 12 kubikmeter virke från en huggning i naturreservatet Svartedalen, Kungälvs kommun. Efter tillstånd från Länsstyrelsen, genomfördes en huggning vid St. Äggdalssjö utmed vägen för att gynna den ovanliga växten hedjohannesört. Virket skall användas till en tillgänglighetsanpassad toalett vid Bottenstugan samt för att klä om stugan ute på Keholmen vid Ramsön.

Röjning av stig och fornlämning m.m.

I naturreservatet Klev, Svenljunga Kommun, har flera av stigarna röjts med röjsåg. Granar som växte på en gammal jordkällare och vid en husgrund höggs ner. Vi passade även på att frihugga några gamla ekar och en ask i närheten, så att de inte skuggas ihjäl.

Lite mer info m.m.

Fler skyltar, om vad man ska tänka på när  man går i områden med betesdjur, har satts upp i områdena inom Göta älvs strandängar. Även en stolpe som någon har kört sönder har bytts ut. Dessutom har stigarna vid fågeltornet i Stora viken röjts.

Klicka här för att läsa mer om strandängarna.

Kullblåsta träd

I Klippans naturreservat togs vindfällen, som fallit på stigarna, bort för två veckor sedan. Dessutom byttes en gammal folderlåda ut. Nyfiken på reservatsfoldern? Klicka på länken nedan:
Klippans naturreservat – folder