Nyheter

Sök bland våra nyheter

Bra logistik krävs

Ibland krävs det lite extra planering för att köra ut material till ett naturreservat. Här är ett foto för drygt en månad sedan, då en bänk och ved kördes ut till Ramsön. Reservatet ligger i Stenungsunds kommun.
Klicka här för att läsa foldern om reservatet.

Naturvård på g

I slutet av oktober påbörjades ett restaureringsarbete i naturreservatet Dackehögen, i Bengtsfors kommun. Granar kommer att huggas ut i restaureringsområdet. Målbilden, på lång sikt, är gles lövskog och slåtteräng.

Fallna träd

Förra veckan togs vindfällen bort över stigen i naturreservatet Slereboåns dalgång. Reservatet ligger i Ale kommun.

Restaurering vid Grimsholmen

Under hösten och vintern kommer det utföras naturvårdsåtgärder i naturreservatet Grimsholmen, i Falkenbergs kommun. Sandmarker håller på att växa igen i östra delen av reservatet. Partier med öppna sanddyner gynnar sandlevande djur, växter och svampar, samt utgör en trevlig miljö för friluftsliv. Läs mer om detta i utredningen nedan.