Nyheter

Sök bland våra nyheter

Röjningar vid konstgjord fiskväg

Sly har röjts vid omlöpet i naturreservatet Säveån-Hedefors, i Lerums kommun. Omlöpet möjliggör fiskvandring, av bland annat den genetiskt unika Säveålaxen, förbi kraftsstationen i Hedefors.

Stövlar räcker inte alltid till

Just nu är det höga flöden och väldigt blött ute i många av reservaten som vi förvaltar.
Såhär såg det ut igår vid Mellsjön i naturreservatet Sandsjöbacka. Det är lika blött vid intilliggande Sandsjön.

Nedtagna träd

För drygt tre veckor sedan togs några döda askar ner i naturreservatet Tunhems ekhagar, i Vänersborgs kommun. Askarna utgjorde en risk för kringliggande byggnader.

Förbättring av gräns

I skiftet oktober/november rustades gränsmarkeringar upp i naturreservatet Sumpafallen, i Falkenbergs kommun.
En folder om Sumpafallen och många andra skyddade områden kan du hitta på länken nedan:
https://old.vastkuststiftelsen.se/foldrar/

Plats för besök

Det finns en iordningställd parkeringsplats för besökarna av naturreservatet Skår, i Ale kommun. Parkeringen blev färdig i mitten av november. Det finns plats för ungefär fyra bilar. Fotot togs innan en parkeringsskylt hade satts upp.