Nyheter

Sök bland våra nyheter

Röjning för små blomster

På Baljåsen röjs det för att återställa växtplatser för den blåvioletta blomman fältgentiana. Naturreservatet ligger i Åmåls kommun

Ingen tjäle. Det är perfekt för spångbygge!

För tillfället byggs det spänger i Klippans naturreservat, i Härryda kommun.

Verleskogen 200m in

I Verleskogens naturreservat, i Ale kommun, har en spång över bäcken och en del av det blöta partiet byggts.

Foto: Albin Rodin

Bättre vy över kvarlämningar

Nu kan du lättare se de kulturhistoriska kvarlämningarna av ett Augustinerkloster från 1100-talet. Det har röjts sly och gräs på Klosterkullen, i naturreservatet Göta och Nordre älvs dalgång.