Nyheter

Sök bland våra nyheter

Få inspiration inför helgen

Lyssna på Olle prata om vandring och om Bohusleden i P4 Göteborgs morgonprogram.
(mer…)

Använd inte bron

Vi avråder tillsvidare från att gå på bron ut till rastplatsen mellan Hillefors grynkvarn och Kusebacka bro, i Säveåns naturreservat. Flera trädstammar ligger och trycker på bron. Detta går inte att åtgärda förrän vattenflödet i Säveån har minskat.

Påfyllning av ved

I slutet av februari fylldes vedförrådet på vid One mosse i Sandsjöbacka. Där finns det ett härligt vindskydd och två eldstäder. Närmaste reservatsparkering ligger i Hagryd Dala, i Kungsbacka kommun.
Tänk på att elda sparsamt, så att det räcker till så många som möjligt.

Inställda vandringar

Med anledning av Covid-19 väljer Västkuststiftelsen att ställa in guidade vandringar fram till 17 april. Nu i början av säsongen är det bara ett fåtal arrangemang som berörs. Vi fattar ett nytt beslut i början av april.
(mer…)

Nödvändigt underhåll

Ett foto från Glose, i naturreservatet Nordre älvs estuarium. Vi har bytt ut cirka 500m gammalt och dåligt stängsel. En djurgrind har reparerats, samt har det röjts utmed stängslet.

Både naturvård och friluftsliv

Snart är det färdig stängslat, så att betesdjuren kan gå säkert, i Fåglevik som ligger i naturreservatet Nordre älvs estuarium. Det byggs också spänger och en stigslinga på cirka 2 km kommer att anläggas.