Nyheter

Sök bland våra nyheter

Dags att slå ängarna

Nu är det slåttertider i flera naturreservat som vi förvaltar. Vi använder skärande verktyg såsom slåtterbalk eller lie(som på bilden). Det är bortforslingen av det som slagits, som tar mest tid.

Sista rycket

På Ramsön eldades en del virke upp från avverkningen för 2 år sedan. Några högar har sparats till så kallade biodepåer. Högarna gynnar insekter, svampar, mossor och lavar som gärna huserar där.

Strandstädning

Det är inte bara strandstädning längs med kusten som vi arbetar med. Ibland behövs det även städas runt sjöar i reservaten. Här är ett lass med skräp från Lilla Slättö, i Färgensjöarna. Naturreservatet ligger i Alingsås kommun.

Förberedelse inför slåtter

I Yxnås har vi förberett inför slåttern med att gått över en yta med jordfräs. På denna yta kommer allt slåtterhö att brännas. Att göra av sig med gräs som slås är en utmaning inom reservatsförvaltning. Det är få som vill ha det, så många gånger slängs det vid/i en skogsdunge, eller som som planerna är här; att elda upp gräset.