Nyheter

Sök bland våra nyheter

Arbete för en raritet

Restaurering av betesmark pågår i Svankila naturreservat, i Melleruds kommun. Åtgärden gynnar bl. a hällebräcka som är en sällsynt växt. Den finns bara i Skandinavien. Hällebräckan behöver öppna marker som dessutom betas.

Röjning för att gynna stora och små

Längs Säveån har det i år och förra året röjts en del. Åtgärderna har planerats tillsammans med Länsstyrelsen. Anledningen för röjningarna är att öppna upp för skyddsvärda träd(främst ekar) och för att gynna skalbaggen läderbagge. Träden behöver mer ljus och i sin tur gynnas många djur och andra organismer. (mer…)

Nu är det lättare att hitta till ett tidlöst landskap.

Du behöver inte längre komma ihåg att du ska svänga av mot Vassbotten. Sedan ungefär två veckor sedan är det skyltat var man ska svänga av, från väg 2257, mot naturreservatet Brurmossen.

I reservatet kan du njuta av en trevlig rundslinga på ca 6,5 km. Är du nyfiken på att besöka reservatet? (mer…)