En rishög som hjälper

I Brobacka har en del hasselbuskar föryngrats. Riset och grenarna från beskärningen har lagts i en hög för att skapa en så kallad ”biodepå”. Rishögen är en bra bo- och/eller födoplats för flera sorters djur, svampar, lavar och mossor.