Bildspel 2 – startsidan

Skötsel nu som förr

Många av naturreservatens ljunghedar bränns och betas årligen för att arterna
och naturtyperna ska bevaras. Läs mer om SKÖTSEL AV RESERVAT >

Fotograf: Ingrid