Virke från reservat

Det har sågats upp 12 kubikmeter virke från en huggning i naturreservatet Svartedalen, Kungälvs kommun. Efter tillstånd från Länsstyrelsen, genomfördes en huggning vid St. Äggdalssjö utmed vägen för att gynna den ovanliga växten hedjohannesört. Virket skall användas till en tillgänglighetsanpassad toalett vid Bottenstugan samt för att klä om stugan ute på Keholmen vid Ramsön.