Röjning för rariteter

Det har röjts, avverkats samt hamlats i flera betesmarker i naturreservatet Ryr. Detta för att gynna bland annat de ovanliga blommorna hällebräcka och fältgentiana. Klicka på länken för att läsa om naturreservatet som ligger i Melleruds kommun.
Naturreservatsfolder