Ändringar i stigsystem

I naturreservatet Gässlösa har vissa partier av stigarna bytt färg. Detta för att göra en tydligare röd och blå slinga i reservatet. Dessutom har bänkarna på utsikten bytts ut.