Ännu mer skärgård

På Vargö har bland annat en del av en stenmur röjts fram och vindfällen sågats bort på stigen.