Använd inte bron

Vi avråder tillsvidare från att gå på bron ut till rastplatsen mellan Hillefors grynkvarn och Kusebacka bro, i Säveåns naturreservat. Flera trädstammar ligger och trycker på bron. Detta går inte att åtgärda förrän vattenflödet i Säveån har minskat.