Arbete för en raritet

Restaurering av betesmark pågår i Svankila naturreservat, i Melleruds kommun. Åtgärden gynnar bl. a hällebräcka som är en sällsynt växt. Den finns bara i Skandinavien. Hällebräckan behöver öppna marker som dessutom betas.