Arbete för öppna marker

I mars månad restaurerade vi en yta i naturreservatet Kollungeröd vatten. Sly röjdes bort , så att betesmaken vid sjön utökades. Den ytan hindras dels från att växa igen och bli till skog, samtidigt som det kommer gynnar fågellivet. Reservatet ligger i Orust kommun. 

Före och…

efter restaureringen.