Arbete på hög höjd

I naturreservatet Mölarp hade en storm fällt ett träd vid kvarnen. Det krävdes en kranbil med ett sågaggregat för att få bort trädet på ett säkert sätt.

Mölarp ligger i Borås kommun och är ett populärt reservat att besöka. Läs mer om naturreservatet i vår folder nedan.

Reservatsfolder för Mölarp & Kröklingshage