Restaurering vid Grimsholmen

Under hösten och vintern kommer det utföras naturvårdsåtgärder i naturreservatet Grimsholmen, i Falkenbergs kommun. Sandmarker håller på att växa igen i östra delen av reservatet. Partier med öppna sanddyner gynnar sandlevande djur, växter och svampar, samt utgör en trevlig miljö för friluftsliv. Läs mer om detta i utredningen nedan.