Äskhults by, Ulvaklipporna

Vi återskapar 12 hektar skogsbete för kor, får och getter.

På 1800-talet var Ulvaklipporna en del av Äskhults gemensamma utmarksbete där det växte skog. Skogen glesas nu ut för att åter få solbelysta gläntor där gräs kan växa. En del träd sparas för framtida virkesuttag till byggnadsvården. Restaureringen av skogsbetet ska vara färdig i oktober 2014.

Ta gärna en tur på utmarken, kom upp på Ulvaklipporna och se hur arbetet fortskrider!

Fler bilder tagna av Ingemar Wohlén finns på FotoKlok