Åtgärder med hänsyn till historia

I kulturreservatet Mårtagården, söder om Kungsbacka, tas hänsyn till områdets historia vid arbetet i reservatet. Ett antal döda almar togs ner i en hage under förgående år. Stockarna kördes bort därifrån i början av oktober, eftersom den ytan som de låg på har långt bak i tiden används för odling.