Avrådan från besök

I maj har naturreservaten Iglekärr och Ekliden drabbats av skogsbrand. Vi avråder från besök av brandområdet då träd har skadats eller dött. Detta medför en ökad risk av nedfallande träd och grenar. Därför sker besök av området på egen risk. Då resultatet av en skogsbrand kan vara dramatisk, så medför branden någonting positivt för vissa. Det finns nämligen ovanliga insekter, svampar och växter som är beroende av just nybränd skog och brandskadade träd för sin överlevnad.