Bättre vy över kvarlämningar

Nu kan du lättare se de kulturhistoriska kvarlämningarna av ett Augustinerkloster från 1100-talet. Det har röjts sly och gräs på Klosterkullen, i naturreservatet Göta och Nordre älvs dalgång.