Strömmarnas naturreservat Munkedal

Observera att västra hängbron som går över Munkedalsälven och som är den del av Bohusleden är avstängd tills vidare på grund utav att ett av brofästena har släppt.  Reparation kommer äga rum så fort vattennivån i älven sjunkit till en lägre nivå. Information om när bron får användas igen kommer så fort åtgärder vidtagits.