Betesputsning på Ramsön

Det har betesputsats ute på Ramsön, så att tuvorna med veketåg inte breder ut sig på markerna. Fotot visar före(till vänster) och efter(till höger) betesputsning. Betesdjuren är våra bästa naturvårdare, men de vill inte äta upp allt. Veketågen är ett exempel på sådant som de brukar rata.

Foto: Håkan Aronsson