Blåsigt värre

Det har varit kraftig vind vid flera tillfällen under sommaren, vilket har medfört att räd har fallit över vägar och stigar. Vi försöker få bort dessa i mån av tid. Här är ett foto från Svartedalen på ett träd som har tagits bort.