Brobygge

Nu är bron i Komosse naturreservat färdig.