Startsidan-huvud
Bildspel 1 – startsidan

Följ med på guidad vandring

Tillsammans med våra kunniga guider ger vi oss ut på vandringar, korta som långa.
Se program för alla våra guidade vandringar i KALENDARIUM >

Fotograf: Karin Meyer

Bildspel 2 – startsidan

Skötsel nu som förr

Många av naturreservatens ljunghedar bränns och betas årligen för att arterna
och naturtyperna ska bevaras. Läs mer om SKÖTSEL AV RESERVAT >

Fotograf: Ingrid

Bildspel 3 – Startsidan

Bevarar och vårdar sedan 1962

Västkuststiftelsen skyddar värdefull natur och stimulerar friluftslivet genom att långsiktigt värna om den västsvenska naturen. Läs mer om VÅR HISTORIA >

Fotograf: Roland Olin

Bildspel 4 – startsidan

Liv i lågorna

I döda träd lever många växter, djur, insekter och svampar och lämnas därför ofta kvar att dessa arter ska kunna leva i reservatet. Läs mer om vår NATURVÅRD >

Fotograf: Birger Johansson