Dags att slå ängarna

Nu är det slåttertider i flera naturreservat som vi förvaltar. Vi använder skärande verktyg såsom slåtterbalk eller lie(som på bilden). Det är bortforslingen av det som slagits, som tar mest tid.