Den ena biodepån är inte den andra lik

Foto på en biodepå vid Kroksjön i Risveden. Det gallrades bort gran i mars och då har vi passat på att skapa en biodepå som gynnar fåglar, insekter och svampar.