Död ved lever

Vid naturreservatet Baståsen I Dalsland har bland annat björk ringbarkats. Detta för att skapa död ved. Det vill säga liggande eller stående stammar, eller andra delar av döda träd. Anledningen till detta är att många arter i skogen är beroende av död ved. Exempelvis använder de veden som växtplats eller kan hitta sin föda där.