Ejderhane med strandvägglav

Jan Uddén 2020. Får ej återanvändas