En av många årets röjningar

Nyligen röjdes parkeringen för naturreservatet Börs flåg. Det är ett mindre reservat med ett fågelskyddsområde. Reservatet ligger ca 8 km norr om Stenungsund.