En enkät

Göteborgs universitet och Göteborgsregionen genomför en kartläggning över hur friluftslivet och vistelser i naturen har påverkats av den rådande Coronapandemin.

Var med och hjälp till genom att fylla i enkäten nedan.

https://new.maptionnaire.com/q/2br7o8j8omr4