En källa till kunskap

Reservatsskylten för Vinga har gjorts om och i dagarna byttes den gamla skylten ut.
På Hälsö har man bytt ut den slita skylten mot en ny.