En ny rastplats

Ett bord har placerats ut på Överön, i naturreservatet Nordre älvs estuarium i Kungälvs kommun.