En ö i Vallda

Arbetet med röjning och uppeldning av sly på Stora Keholmen, i Vallda, har avslutats. Denna säsong kan korna beta ön mycket bättre. Dessutom har sandödlorna fått fler platser att ligga på och stega sig i solen.