En säkrare vandring

På Bohusledens sträckning genom Strömmarnas naturreservat har säkerhetshöjande åtgärder gjorts. Leden går genom kuperad terräng med stora höjdskillnader och branta stup. Bland annat har en trappa byggts och nätningen på spänger har förbättrats.