Ett hack eller två

Det pågår uthuggning av gran och ringbarknig av lövträd i flera reservat i Dalsland. Detta görs för att skapa livsmiljöer för bland annat vitryggig hackspett. Fotot är taget i Orsbergets naturreservat.