Extrapengar ökar upplevelsevärdet i skyddad natur

Lövskogar restaureras, skogar röjs och stängsel sätts upp för att djur ska kunna beta och hålla markerna öppna. Det gör också att den biologiska mångfalden stärks i många skyddade områden och det är några av de åtgärder som vårbudgetens extra pengar kommer att användas till.

Ett annat exempel på åtgärder i vårt område är uppsättning av mulltoaletter på öarna Lindö, Härön, Härmanö Ramsön och Bua hed. Detta främst med tanke på kajak-turisterna.

Mer om detta kan du läsa om hos Naturvårdsverket.