Fålla på gång

Arbetet med att bygga en in-och utsläppningsfålla i Sandsjöbackas naturreservat har påbörjats. På ljungheden går det nötkreatur som hjälper till att hålla den öppen. Planerat utsläpp av betesdjuren är i början av maj. Tänk på att hålla hunden kopplad.