Fallna träd

Förra veckan togs vindfällen bort över stigen i naturreservatet Slereboåns dalgång. Reservatet ligger i Ale kommun.